CHUYÊN TRANG KHẢO SÁT

LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Trang khảo sát Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị hoạt động theo:

Quyết định 1011/QĐ-UTM ngày 20/10/2018